Bakhuis Maastricht
In hun prachtig aangelegde thuis staat als getuige van een rijk verleden een mergel bakhuis. Omdat de eigenares de wens had om de bakoven opnieuw te gebruiken voor het bakken van brood en pizza’s werd ons gevraagd wat er voor nodig was om enerzijds het lieflijke uiterlijk zo minmogelijk aan te tasten en anderzijds een goed functionerende oven te hebben.
 
Door veelvuldig gebruik is vooral het dak van het gewelf van de oven kapot gestookt. Deze kan niet hersteld worden en moet opnieuw gemetseld worden. Als mal voor de oven dient zand wat in de vorm van de koepel is gestreken. We metselen de oven in hetzelfde patroon als de oude, met oude harde veldbrandstenen. Na uitharding van het metselwerk is de koepel weer bedekt met een laag leem.
 
Het bakhuis zelf is in de jaren vaak bijgelapt en aangesmeerd. Besloten wordt om het geheel te conserveren en daar waar nodig nieuwe mergelstenen in te metselen. Met behulp van subtiel voegwerk proberen we weer een geheel te maken van de gevel met al zijn lapwerk. Een gevel was zo ver aangetast dat bijlappen geen optie meer was. Hier hebben we de muur stuk voor stuk voorzien van een veldbrand plint. Het oude eiken spant wat erg slecht was, hebben we vervangen door een nieuw spant.
 
Verder is er gekozen voor een dak bestaande uit geschaafde ronde palen, planken van de Canadese populier als dakbeschot, waarop dakpapier ligt voor een gegarandeerde afsluiting richting de oud Hollandse pan.
 

Terug naar website.